Spotkanie z policjantem


Gdy zamierzasz przejść przez ulicę:
1. Na chodniku przystań bokiem.
  2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
      5. Jezdnia wolna – więc swobodnie
       mogą przez nią przejść przechodnie.

Pan policjant przypomniał nam o czym musimy pamiętać, gdy poruszamy się po drogach . W  nagrodę za uważne słuchanie otrzymaliśmy znaczki odblaskowe.

 

Write a comment

Comments: 0